Pravidla a benefity Česká republika

 1. Slevy
  1. Každý váš nákup, při kterém použijete klubovou kartu, vás posunuje k vyšší slevové hladině v klubu s.Oliver. Tato slevová hladina se odvíjí od celkové utracené sumy Kč ve všech obchodech s.Oliver začleněných do tohoto klubu. Klub platí po celém území České Republiky a Slovenska v těchto prodejnách:

   Česká republika:

   s.Oliver, Brno, Olympia
   s.Oliver, Hradec Králové, Aupark
   s.Oliver, Olomouc, Olympia
   s.Oliver, Ostrava, Avion Shopping Park
   s.Oliver, Plzeň, Olympia
   s.Oliver, Praha, Centrum Černý Most
   s.Oliver, Praha, Metropole Zličín
   s.Oliver, Praha, OC Letňany
   s.Oliver, Praha Outlet, Fashion Arena
   s.Oliver, Hatě Outlet, Freeport
   s.Oliver, Ostrava Outlet, Moravia Outlet

   Slovensko:

   s.Oliver, Banská Bystrica, SC Europa
   s.Oliver, Bratislava, Bory Mall
   s.Oliver, Bratislava, Polus City Center

  2. Při nákupu v České republice je za každou 1 Kč obratu na klubové kartě připsán 1 bod do klubového konta s.Oliver. Při nákupu na Slovensku, je za každé 1 € obratu na klubové kartě připsáno 25 bodů do klubového konta s.Oliver.
 2. Slevové hladiny
  1.  
   1. 5%
    Tato sleva platí při celkovém minimálním obratu 5 000 Kč (bodů) ve všech obchodech s.Oliver začleněných do tohoto klubu. Tato sleva je trvalá a máte na ni nárok po celou dobu vašeho členství v s.Oliver klubu!
   2. 10%
    Tato sleva platí při celkovém minimálním obratu 25 000 Kč (bodů) a to za podmínky, že v posledních 24 po sobě jdoucích měsících je na kartě obrat alespoň 20 000 Kč (bodů).
   3. 15%
    Tato sleva platí při celkovém minimálním obratu 50 000 Kč (bodů) a to za podmínky, že v posledních 24 po sobě jdoucích měsících je na kartě obrat alespoň 25 000 Kč (bodů).
  2. Slevy vyplývající z členství v klubu s.Oliver nelze uplatnit na již zlevněné zboží. Slevy se nesčítají.
  3. Kartu člena klubu s.Oliver nelze použít při nákupu poukazů s.Oliver. Kartu člena klubu s.Oliver lze použít při placení pomocí poukazů s.Oliver, výsledná cena nákupu včetně slevy musí převyšovat hodnotu poukazu.
  4. Na kartu člena klubu s.Oliver nelze čerpat slevu v případě nákupu poškozeného zboží, které je jako poškozené označeno a se slevou již prodáváno.
  5. s.Oliver si vyhrazuje možnost automaticky pořádat časově a slevově omezené akce (narozeniny, atd.), které jsou nastaveny na základě údajů vyplněných v registračních formulářích.
 3. Benefity
  1. Každá finanční transakce s členskou kartou v zákaznickém klubu s.Oliver se boduje. Standardně za 1 Kč útraty získává člen/ka 1 bod. Každý bod má vždy platnost jeden rok od jeho vygenerování. Pokud v tomto období nebyl z bodu vygenerován benefit, takový bod zaniká.
  2. Benefity čerpá člen/ka klubu s.Oliver na základě bodů, které jsou spojené s jeho/jejími nákupy a aktivitou v rámci klubu s.Oliver. Benefity mohou být v systému zákaznického klubu vygenerovány automaticky na základě dosažených bodů (viz výše), případně manuálně členem klubu přes internetové rozhraní klubu s.Oliver (klub.soliver.cz). Benefitem se rozumí finanční poukázka (například 150 Kč za každých 6000 bodů), sleva, dárek, atd.. Pokud není uvedeno jinak, benefity jsou distribuovány elektronicky (nejčastěji formou SMS a e-mailu).
  3. Platnost benefitů je dva měsíce od jejich vystavení. Nabídka benefitů platí vždy do vyčerpání zásob a benefity není možno zpětně vyžadovat ani za ně požadova finanční náhradu. Nárok na čerpání bodů a benefitů zaniká spolu s ukončením členství v klubu s.Oliver.
  4. s.Oliver si vyhrazuje možnost uspořádání časově omezených akcí u kterých bude připisovat členům body za finanční transakce s určitým bodovým zvýhodněním.
 4. Komunikace se členy klubu s.Oliver CZ
  1. Komunikace se členy klubu s.Oliver probíhá prostřednictvím e-mailů (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a SMS na e-mailové adresy a telefonní čísla, které člen/členka vyplnil/a. s.Oliver si vyhrazuje možnost členy zejména informovat o:
   • Uvítání v klubu s.Oliver a zaslání přístupového hesla do internetového rozhraní
   • Přechodech mezi slevovými hladinami
   • Připsání extra bodů ve prospěch člena/členky
   • Časově omezených akcích pro členy klubu s.Oliver
  2. s.Oliver může poslat členům/členkám klubu SMS na kterou v případě zájmu člen/ka může odpovědět. Cena takovéto SMS je shodná s cenou standardní SMS dle vašeho platného tarifu.
 5. Odhlášení z klubu s.Oliver
  1. Z elektronické rozesílky klubu s.Oliver je možné se odhlásit pomocí odhlašovacího formuláře v patičce e-mailu zaslaného z Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo po přihlášení z internetového rozhraní klubu. Z klubu s.Oliver je možné se trvale odhlásit zasláním e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Momentem odhlášení člen/ka pozbývá nárok na slevy vyplývající z členství v klubu a všechny nevyčerpané body pro výběr benefitů.
  2. s.Oliver si vyhrazuje právo odhlásit z klubu s.Oliver člena/členku, který/která do přihlašovacího formuláře uvedl/a záměrně nepravdivé, nebo nepřesné údaje a to zejména údaje osobní, údaj o telefonním čísle a údaj o e-mailové adrese.
 6. Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů
  1. s.Oliver CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu pravidel klubu bez předchozího upozornění.
  2. Člen/ka svým členstvím v klubu souhlasí, že bude pravidelně pomocí SMS a e-mailu informován/a o počtu získaných bodů, odměnách a ostatních klubových aktivitách. Svým podpisem stvrdil/a, že na přihlášce byly správné kontaktní údaje a seznámil/a se s prohlášením s.Oliver CZ, s.r.o. k ochraně osobních údajů. Svým podpisem udělil/a souhlas společnosti s.Oliver se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a to na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, popřípadě do doby ukončení činnosti tohoto klubu.
  3. Zákazník svým podpisem na přihlášce do s.Oliver klubu výslovně souhlasil s tím, že společnost s.Oliver CZ, s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje uvedené v přihlášce a to po dobu neurčitou do odvolání souhlasu každým daným členem, popřípadě do doby ukončení činnosti tohoto klubu. Členové klubu s.Oliver berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně nebo v internetovém rozhraní odvolat a s.Oliver CZ, s.r.o. tyto údaje zlikviduje. s.Oliver CZ, s.r.o. jako správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zaregistrované na jméno člena s.Oliver klubu a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajících z podmínek s.Oliver klubu. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určených zpracovatelů. Člen s.Oliver klubu bere na vědomí, že určení zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.