Pravidla a benefity Slovensko

 1. Zľavy
  1. Každý Váš nákup, pri ktorom použijete klubovú kartu, Vás posúva do vyššej zľavovej hladiny v klube s.Oliver. Táto zľavová hladina sa odvíja od celkovej minutej čiastky v € vo všetkých obchodoch s.Oliver začlenených do tohto klubu. Klub platí na celom území Českej Republiky a na Slovensku v týchto predajniach:

   Slovensko:

   s.Oliver, Banská Bystrica, SC Europa
   s.Oliver, Bratislava, Bory Mall
   s.Oliver, Bratislava, Polus City Center

   Česká republika:

   s.Oliver, Brno, Olympia
   s.Oliver, Hradec Králové, Aupark
   s.Oliver, Olomouc, Olympia
   s.Oliver, Ostrava, Avion Shopping Park
   s.Oliver, Plzeň, Olympia
   s.Oliver, Praha, Centrum Černý Most
   s.Oliver, Praha, Metropole Zličín
   s.Oliver, Praha, OC Letňany
   s.Oliver, Teplice, Olympia
   s.Oliver, Tesco Máj
   s.Oliver, Kotva

   s.Oliver, Praha Outlet, Fashion Arena
   s.Oliver, Hatě Outlet, Freeport
   s.Oliver, Ostrava Outlet, Moravia Outlet

  2. Pri nákupe na Slovensku je za každé 1 € obratu na klubovej karte pripísaných 25 bodov do klubového konta s.Oliver. Pri nákupe v Českej republike je za každú 1 Kč obratu na klubovej karte pripísaný 1 bod do klubového konta s.Oliver.
 2. Zľavové hladiny
  1.  
   1. 5%
    Táto zľava platí pri celkovej minimálnej útrate 200 € (5000 bodov) vo všetkých predajniach s.Oliver začlenených do klubu s.Oliver. Táto zľava je trvalá a máte na ňu nárok po celú dobu Vášho členstva v s.Oliver klube.
   2. 10%
    Táto zľava platí pri celkovej minimálnej útrate 1000 € (25 000 bodov), a to za podmienky, že v posledných, 24 po sebe idúcich mesiacoch, je na karte obrat aspoň 800 € (20 000 bodov).
   3. 15%
    Táto zľava platí pri celkovej minimálnej útrate 2000 € (50 000 bodov), a to za podmienky, že v posledných, 24 po sebe idúcich mesiacoch, je na karte obrat aspoň 1000 € (25 000 bodov).
  2. Zľavy vyplývajúce z členstva v klube s.Oliver nie je možné uplatniť na už zľavnený tovar. Zľavy sa nesčítajú.
  3. Klubovú kartu s.Oliver nie je možné použiť k nákupu poukazov s.Oliver. Klubovú kartu s.Oliver je možné použiť pri platení pomocou poukazov s.Oliver, výsledná cena nákupu vrátane zľavy musí prevyšovať hodnotu poukazu.
  4. S klubovou kartou s.Oliver nie je možné čerpať zľavu v prípade nákupu poškodeného tovaru, ktorý je ako poškodený označený a so zľavou už predávaný.
 3. Benefity
  1. Každá finančná transakcia s členskou kartou v zákazníckom klube s.Oliver sa boduje. Štandardne za 1 € útraty získava člen/ka 25 bodov. Každý bod má vždy platnosť jeden rok od jeho vygenerovania. Pokiaľ v tomto období nebol z bodu vygenerovaný benefit, takýto bod zaniká.
  2. Benefity čerpá člen/ka klubu s.Oliver na základe bodov, ktoré sú spojené s jeho/jej nákupmi a aktivitou v rámci klubu s.Oliver: Benefity môžu byť v systéme zákazníckeho klubu vygenerované automaticky na základe dosiahnutých bodov (viď vyššie), prípadne manuálne členom klubu cez internetové rozhranie klubu s.Oliver (klub.soliver.sk). Benefitom sa rozumie napríklad finančná poukážka (napríklad 6 € za každých 6000 bodov), zľava, darček, atď. Pokiaľ nie je uvedené inak, benefity sú distribuované electronicky (najčastejšie formou SMS a e-mailu).
  3. Platnosť elektronických benefitov je dva mesiace od ich vystavenia. Ponuka benefitov platí vždy do vyčerpania zásob a benefity nie je možné spätne vyžadovať ani požadovať za ne finančnú náhradu. Nárok na čerpanie bodov a benefitov zaniká spolu s ukončením členstva v klube s.Oliver.
  4. Spol. s.Oliver Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo organizovať časovo obmedzené akcie, v rámci ktorých bude pripisovať členom klubu body za finančné transakcie s určitým bodovým zvýhodnením.
 4. Komunikácia s členmi klubu s.Oliver SK
  1. Komunikácia s členmi klubu s.Oliver prebieha hlavne prostredníctvom e-mailov (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a SMS na e-mailové adresy a telefónne čísla, ktoré člen/ka vyplnil/a v registračnom formulári. s.Oliver si vyhradzuje právo členov klubu informovať hlavne o:
   • Privítanie v klube s.Oliver a posielanie prístupového hesla do internetového rozhrania
   • Prechodoch medzi zľavovými hladinami
   • Pripisovaniu extra bodov v prospech člena/ky
   • Časovo obmedzených akciách pre členov klubu s.Oliver
  2. s.Oliver môže poslať členovi/ke klubu SMS, na ktorú je možné, v prípade záujmu, odpovedať. Cena takejto SMS je zhodná s cenou štandardnej SMS podľa Vášho platného tarifu.
 5. Odhlásenie sa z klubu s.Oliver
  1. Z prijímania newslettrov z klubu s.Oliver je možné sa odhlásiť pomocou odhlasovacieho formuláru v zápätí emailu zasielaného z Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., alebo prostredníctvom odkazu na internetovom rozhraní klubu s.Oliver. Z členstva v klube s.Oliver sa možno trvale odhlásiť pomocou emailu zaslaného na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zrušením členstva v klube stráca člen/ka nárok na zľavy vyplývajúce z členstva v klube a všetky nevyčerpané body pre výber benefitov.
  2. s.Oliver si vyhradzuje právo odhlásiť z klubu s.Oliver člena/ku, ktorý/á do registračného formulára uviedol/la zámerne nepravdivé alebo nepresné údaje, a to hlavne osobné a kontaktné údaje.
 6. Všeobecné podmienky a ochrana osobných údajov
  1. s.Oliver Slovakia, s.r.o., si vyhradzuje právo na zmenu klubových pravidiel bez predchádzajúceho upozornenia.
  2. Člen/ka svojím členstvom v klube súhlasí, že bude pravidelne pomocou SMS a e-mailu informovaný/á o počte získaných bodov, odmien a ostatných klubových aktivitách.
  3. Svojím podpisom udeľuje člen/ka súhlas spoločnosti s.Oliver Slovakia, s.r.o. so sídlom SC Aupark, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 860 685, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29119/B, k spracovaniu osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, e-mail a telefónne číslo, a to na dobu do odvolania tohto súhlasu, prípadne do doby ukončenia činnosti tohto klubu.
  4. Člen/ka svojím podpisom na prihláške do klubu s.Oliver výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť s.Oliver Slovakia s.r.o. spracúva jeho/jej osobné údaje uvedené v prihláške, a to po dobu do odvolania súhlasu, prípadne do doby ukončenia činnosti tohto klubu. Člen/ka klubu s.Oliver berie na vedomie, že svoj súhlas môže kedykoľvek písomne odvolať a spoločnosť s.Oliver Slovakia s.r.o. tieto údaje zlikviduje. Spoločnosť s.Oliver Slovakia s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade so zákonom 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaregistrované na meno člena s.Oliver klubu, a to za účelom ponuky obchodu alebo služieb a za účelom vyplývajúcim z podmienok klubu s.Oliver. Spoločnosť s.Oliver Slovakia s.r.o. je oprávnená spracovávať osobné údaje prostredníctvom určených osôb/sprostredkovateľov.
  5. Člen/ka svojím podpisom potvrdzuje, že súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje dobrovoľne a že údaje uvedené na prihláške sú správne a pravdivé a zoznámil/a sa s prehlásením spoločnosti s.Oliver Slovakia, s.r.o. k ochrane osobných údajov.